Home
Even voorstellen
Financiële planning
Praktijkbemiddeling
Financieringen
Risico
Voor tandartsen
Schade melden

van Velthuysen Liebrecht

Al meer dan 25 jaar het beste advies voor tandartsen op het gebied van geld en risico

Cyber- en Data Risks

Feit 1: nog nooit waren omvang en kosten van inbreuken zo hoog als nu
Feit 2: elke sector, elke praktijk en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico
Feit 3: geen enkele organisatie is immuun voor interne en externe bedreigingen
Internetcriminaliteit is volop in het nieuws. Bijna iedere dag lezen wij in de media over een cyberaanval of de gevolgen daarvan. Wij zijn als uw adviseur de sparringpartner op het gebied van verschillende risico's zoals brand, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, loondoorbetaling etc. In de afgelopen decennia zijn bedrijven en praktijken steeds afhankelijker geworden van het internet en dat brengt nieuwe risico's met zich mee. 

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk aan verlies van klant/patiënt informatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen vallen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade. De traditionele brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen bieden voor deze risico's geen of nauwelijks dekking.

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Wij bieden daarom de Cyber- en Data Risks verzekering aan. De verzekering, van verzekeraar Hiscox (Turien), die dekking biedt tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren. 

Onderstaand enkele voorbeelden uit de praktijk;

Een medische praktijk  werd getroffen door malware afkomstig van Oost-Europese cybercriminelen. De ransomware ging op de computersystemen op zoek naar röntgenfoto’s en nam deze bestanden in gijzeling. De medicus moest  500 euro betalen om weer toegang te krijgen tot de bestanden. Om hun eis kracht bij te zetten dreigden de cybercriminelen het losgeld iedere dag dat de medicus niet had betaald met 500 euro  te verhogen.

Een tandartspraktijk ontvangt een email van een “zogenaamd” bekend pakket bezorgbedrijf waarin er wordt gemeld dat een pakket niet kon worden afgeleverd. Voor informatie over de nieuwe  levering wordt verzocht op een link te klikken. Omdat er bestellingen onderweg waren heeft de assistente dit gedaan. Op dat ogenblik werd de gehele data van de computer gegijzeld en kreeg de tandarts de volgende dag het aanbod de data terug te kopen voor € 3.000,00.

De Cyber - en Data Risks verzekering

De Cyber- en Data Risks dekking omvat zes onderdelen:

1. Systeeminbraak
Deze dekking dekt eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data:

 •  kosten van forensisch onderzoek.
 • kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden.
 • kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre.
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes.

2. Privacy
Deze dekking dekt gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen.
 • claims van individuele personen.
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

3. Digitale aansprakelijkheid
Deze dekking dekt voortvloeiende schade als bijvoorbeeld de website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat.

4. Hacking
Deze dekking dekt de schade veroorzaakt door hackers:

 •  reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data.
 •  kosten van gestolen software of data.
 •  kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging.
 •  kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking.

5. Afpersing: beschermt u tegen de schade van hackers die de website of data gijzelen. Uw krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

6. Omzet verlies door cyberaanvallen: dekt omzetverlies door bijvoorbeeld een DDos-actie of andere aanval op de computersystemen van u, leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel

Alle onderdelen zijn in één pakket verzekerd. Het is niet mogelijk om de onderdelen los van elkaar te verzekeren. 

Voordelen Cyber- en Data Risks Verzekering

 • Zeer duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;
 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure).

Meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Met dit wetsvoorstel, ook wel meldplicht datalekken genoemd, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Tevens zal het moeten bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Door het aannemen van het wetsvoorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. voor meer informatie bekijk de "beslisboomdatalekken"

Misverstand rondom datalekken.
Private en publieke organisaties in Nederland die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden.
Doen zij dit niet of onvoldoende, dan kunnen zij een boete krijgen die kan oplopen tot € 810.000.

Als een bedrijf data en ICT systemen in beheer geeft bij een externe ICT partner (bijvoorbeeld in de ‘cloud’), is het bedrijf dan evengoed verantwoordelijk als er een datalek plaatsvindt?

Ja, in de regel wel. De klant (de wederpartij) heeft er immers geen weet van dat het bedrijf de dataverwerking of opslag van data uitbesteed. Een bedrijf blijft doorgaans zelf verantwoordelijk voor de data of  deze data nu wordt opgeslagen in een fysieke kast, op een harde schijf of in de cloud. In de bewerkerovereenkomst tussen het bedrijf en de ICT partner kunnen wel aanvullende afspraken gemaakt worden over wie verantwoordelijk is voor de eventuele schade. Het is raadzaam ook hier aandacht aan te besteden.

Verzekerd bedrag en premie
Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar               
bij een jaarlijkse omzet tot € 1.000.000
verzekerd bedrag           premie
€    250.000                   €    690                                
€    500.000                   € 1.100                                
€ 1.000.000                   € 1.450  
bij een jaarlijkse omzet van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000
verzekerd bedrag           premie
€    250.000                  nvt                             
€    500.000                  nvt   
€ 1.000.000                   €  1.800
€ 2.000.000                   €  2.550
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting en € 10 poliskosten.
Eigen risico: € 2.000 per aanspraak en bij Cyber Business Interruption (retentietijd) 10 uur
De sublimiet voor opgelegde toezichtmaatregelen (o.a. boete(s)) bedraagt maximaal € 1.000.000
Eigen risico bij opgelegde toezichtmaatregelen: € 25.000 per aanspraak/schade.
Clausules:
Voor verlies van geld is een eigen risico van € 500 van toepassing en geldt een limiet van € 12.500
Vergoeding extra belkosten bij hacking telefoonsysteem Sublimiet: € 50.000 Eigen risico: € 1.250
Cyber Business Interruption (online) Schadevergoeding per uur: € 500

Onderstaand treft u de links aan met meer informatie en het aanvraagformulier voor deze verzekering.
Aanvraagformulier
Hiscox brochure
Profiel Cyberrisico
Polisvoorwaarden

Heeft u vragen? bel of mail ons gerust wij beantwoorden ze graag.

 
 

Beste tandarts, kiest u voor “adviseren” of “beheren” als de kosten gelijk zijn?


Bijna dagelijks vraag ik mij af waarom mensen hun zakelijk verzekeringen laten staan bij een partij waarbij zij hun verzekeringen tegen een nette premie “stallen”. De standaard reactie is natuurlijk “de dekking is goed en als ik schade heb, word ik goed geholpen”. In de dentale wereld zijn meerdere van dit soort (grote) bedrijven actief waar je je verzekeringen gewoon online kunt onderbrengen.

Is de mens nou echt van nature lui? Wil men liever niet administratief belast worden of weten mensen gewoon niet beter? U bent toch tandartsondernemer en u wilt toch de winst optimaliseren of in ieder geval iets terugkrijgen voor uw investering?
Er is zoveel meer dan alleen maar stallen van een verzekering bij een maatschappij of tussenpersoon. Er wordt goed geld verdiend door deze partijen en pas als u als consument “piept”, dan wordt er gelopen. Weet u hoeveel inkomsten deze partijen aan zogenoemde provisies ontvangen uit uw portemonnee? Wat doen ze er daadwerkelijk voor?   

 

 

Neem eens een solopraktijk als voorbeeld met 3 assistentes. Er lopen hierbij al gauw een vijftal verzekeringen met als kostenpost toch al snel € 5.000,00 aan premies, de arbeidsongeschikt-heidsverzekering nog maar even buiten beschouwing gelaten.
Van die € 5.000,00 aan verzekerings-”premies” per jaar is gemiddeld € 800,00 voor uw tussenpersoon. Nog een keer de vraag “Wat doen ze daar nou voor?” Krijgt u advies of lopen ze op het moment dat u eens per drie jaar een vraag stelt?
Kijk ook eens verder naar bedrijven die volledig zonder provisie werkzaam zijn, deze bedrijven zijn transparant in hun kosten en leveren vaak ook échte service.

 

 

Denk hierbij aan een periodiek bezoek of actie vanuit de adviseur zelf.
Van Velthuysen Liebrecht is zo’n bedrijf. We hebben al servicepakketten vanaf € 800,00 per jaar waarbij er wél actief geadviseerd wordt en u een specialist in uw beroep over de vloer heeft. Nodigt u ons uit voor een second opinion van de verzekeringen, dan doen wij dat uiteraard kosteloos.
U krijgt dan een goed beeld van wat u allemaal heeft geregeld, wat aangepast kan worden of juist niet en waar uw besparingen, kansen en uitdagingen liggen. Wij laten u zien dat er bedrijven zijn die wél iets doen voor hetgeen zij ontvangen. Bovenop de praktijk noemen wij dat.

 

Bel of mail ons gerust. We staan u heel graag te woord.

info@velthuysenliebrecht.nl of 0294-415003