top of page

Privacy & cookies

Privacy
Van Velthuysen Liebrecht  respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel gegevensverzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het aan u geven van advies,  het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, statistische analyses, marketingactiviteiten en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is een offerte en/of om een overeenkomst inzake een financieel product aan te vragen en/of af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookies

Het gebruik van deze site
Van Velthuysen Liebrecht maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen: Google ChromeMozilla Firefox en Internet Explorer


De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is http://www.velthuysenliebrecht.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@velthuysenliebrecht.nl. Van Velthuysen Liebrecht verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies:
Er worden geen functionele cookies geplaatst.

Niet-functionele cookies van derde partijen:
Google Analytics (cookienamen: __utma, __utmb, __utmc, __utmz)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Van Velthuysen Liebrecht gebruikt deze cookie om bezoekersgedrag in kaart te brengen en op deze manier de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Van Velthuysen Liebrecht ziet niet wie (of welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics-cookies vindt u op deze pagina.

Hosting cookies:
Windows Azure (cookienaam: ARRAffinity)
Deze cookie zorgt ervoor dat elke paginaweergave in elke browsersessie naar dezelfde server worden gerouteerd.

bottom of page