top of page

Buitenlands gediplomeerden

De ontwikkeling van het Assessment voor buitenlands gediplomeerde tandartsen van buiten de EER is voltooid. Door het ministerie van VWS, de drie faculteiten en de KNMT is gewerkt aan een assessmentprocedure, bestaande uit een algemene kennis- en vaardighedentoets en beroepsinhoudelijke toetsen.

Big-registratie als basis De assessmentprocedure is van toepassing op buitenlands gediplomeerde tandartsen, die volledig willen worden ingeschreven in het BIG-register. Een registratie in het BIG-register zorgt ervoor dat u voorbehouden handelingen mag uitvoeren en dat u de beschermde beroepstitel ‘tandarts’, mag voeren. Indien u in het kader van een waarneming of in het belang van de Nederlandse Gezondheidszorg of de gezondheidszorg in uw land van herkomst in Nederland uw beroep (tijdelijk) uitoefend, is een volledige registratie niet nodig en daarmee is de assessmentprocedure ook niet van toepassing. Diploma behaald buiten de EER of Zwitserland

Enkel wanneer u in het bezit bent van een authentiek diploma behaald in een land buiten de EER of Zwitserland, kunt u aan het assessmentprocedure deelnemen. Ook dient u te kunnen verklaren dat u in het land herkomst volledig bevoegd bent tot uitoefening van uw beroep. Een verklaring dat er geen schorsing, sancties of beperkingen op uw beroepsuitoefening van kracht zijn in het land van herkomst, maakt onderdeel uit van de procedure.
Comments


bottom of page