top of page

Vakantie en basisverzekering

Veel consumenten zullen zich niet bewust zijn dat de zorgverzekering niet in alle gevallen volledige vergoeding van de medische kosten in het buitenland verleent. In de basisverzekering wordt alleen spoedeisende hulp volgens voorwaarden vergoed.

Zowel voor vakanties binnen als buiten de EU landen geldt dat er vergoeding van medische kosten plaatsvindt naar Nederlandse maatstaven.Dit betekent dat behandelingen en onderzoeken, die ook in Nederland uitgevoerd zouden zijn, vergoed worden volgens Nederlandse tarieven. Zijn de kosten in het vakantieland veel hoger dan de kosten van vergelijkbare medische behandelingen in Nederland, dan komt het verschil in beginsel voor rekening van de verzekerde. Dit geldt ook voor alle kosten die in het buitenland worden gemaakt rondom de medische behandeling die niet onder de basisverzekering of de aanvullende dekking valt.

Voor deze niet gedekte kosten is een goede reisverzekering essentieel.


bottom of page